Veganl覺k hakk覺nda s覺k sorulanlar


Veganl覺覺n yayg覺nlamaya balamas覺, veganl覺k hakk覺nda bir癟ok yanl覺 anla覺lmay覺 ve hatal覺 varsay覺mlar覺 beraberinde getirdi. Ak覺llarda oluan baz覺 soru iaretleri gayet anla覺labilir kayg覺larken, baz覺lar覺na ise yanl覺 y繹nlendirmeler neden oluyor. Burada veganl覺k hakk覺ndaki baz覺 soru ve d羹羹ncelere dairyan覺tlar bulabilirsiniz.

T羹m bunlar覺 okumak yerine, bireyler izlesem?

Veganl覺k hakk覺nda akla gelen bir癟ok soruya dair yan覺tlar bulabileceiniz k覺sa bir belgesel izlemek isterseniz, Balant覺y覺 Kurmak [Making the Connection], kolayca izlenebilecek yar覺m saatlik bir film.

Balant覺y覺 Kurmak (2010)
1 繚 Veganl覺k nedir? Veganlar neleri t羹ketir?

“Vegan” s繹zc羹羹, Vegan Topluluu taraf覺ndan 1944 y覺l覺nda t羹retildi. Veganl覺覺n tan覺m覺:
veganlik.org
Hayvanlar覺n g覺da, giyim ya da baka ama癟lar uruna maruz kald覺klar覺 s繹m羹r羹 ve zulm羹n her t羹rl羹s羹nden, uygulanabilir olan en m羹mk羹n mertebede ka癟覺nan ve ek olarak insanlar覺n, hayvanlar覺n ve 癟evrenin yarar覺na, hayvan kullan覺m覺n覺 i癟ermeyen alternatiflerin gelitirilmesi ve kullan覺m覺n覺 destekleyen bir felsefe ve yaam bi癟imi. Beslenme konusunda, tamamen veya k覺smi olarak hayvanlardan elde edilen 羹r羹nlerin reddedilmesi anlam覺na gelir.
veganlik.org
Detayl覺 bilgi i癟in: Veganl覺k nedir?

2 繚 Hayvanlar覺 繹ld羹rmek, ac覺 癟ekmelerine mi neden oluyor
veganlik.org
襤nek, dana, koyun, kuzu, ke癟i, kedi, k繹pek, tavuk ve bal覺k gibi hayvanlar覺n hepsi birer hissedebilir canl覺lar. Bilince sahipler, 癟evrelerinde olan biteni anl覺yor ve ac覺 癟ekebiliyorlar.Ayn覺 evimizde ve sokakta severek beslediimiz kedi ve k繹pekler gibi.

T羹m hayvanlar bir tehlike sezdiklerinde canlar覺n覺 kurtarmak i癟in ka癟maya 癟al覺覺r, k繹t羹 koullarda yaad覺klar覺nda zarar g繹r羹r ve ac覺 癟eker, eziyet g繹rd羹klerinde ve 繹ld羹r羹l羹rken canlar覺 yanar.

3 繚 Hayvanlar art覺k ac覺s覺z y繹ntemlerle kesilmiyor mu?
veganlik.org
“Ac覺s覺z” kesim diye adland覺r覺lan (ve asl覺nda ac覺s覺z bir y繹ntem olmayan) elektrook gibi uygulamalar genelde T羹rkiye’de 癟eitli dini 癟ekinceler ve “helal kesim” pratikleri nedeniyle uygulanm覺yor. Hayvanlar覺n boaz覺 kesilerek 繹lmeleri bekleniyor.

T羹rkiye’de hayvanc覺l覺k sekt繹r羹nde her g羹n ger癟ekleen uygulamalar hakk覺nda baz覺 bilgileri癟in:Hayvan kesimi nas覺l yap覺l覺yor?

4 繚 Elektrookla kesim i癟in 癟aba g繹stermemiz daha pratik bir 癟繹z羹m deil mi?∴
veganlik.org
Hayvan end羹strisinde hayvanlar覺n tek ac覺 癟ektikleri an, yaln覺zca 繹ld羹r羹lme anlar覺 deil.Elektrook gibi y繹ntemlerse zaten adlar覺n覺n 癟ar覺t覺rd覺覺 gibi “ac覺s覺z” deil. Yabanc覺 belgesellerde tan覺k olunanhayvan s繹m羹r羹 g繹r羹nt羹lerinin癟ounluu bu tarz y繹ntemlerin uyguland覺覺 fabrikalardan geliyor.

5 繚 Ac覺s覺z 繹l羹m羹 ger癟ekten salayabilecek bir y繹ntem bulunsa?
veganlik.org
End羹stride hayvanlar malesef doduklar覺 andan itibaren bir eziyet ortam覺ndalar. iftlik koullar覺, ‘羹retme’ ekilleri, yavru-anne ilikileri, beslenme ve kamyon kasalar覺nda ta覺nma s羹re癟lerinde maruz kald覺klar覺, onlara yaln覺zca ac覺 ve eziyet dolu bir hayat sunuyor. Ayr覺ca s覺k癟a sakat kal覺yor, kronik hastal覺klarla ac覺 癟ekiyorlar. G羹nl羹k uygulamalar, reklamlarda g繹r羹len mutlu hayat tablolar覺ndan epey uzak.

Hayvanlar覺n tek ac覺 癟ektikleri an 繹ld羹r羹lme anlar覺 deil. 襤nsanl覺覺n talebini kar覺layacak say覺da hayvan覺n kabul edilebilir artlardayaamalar覺 fiziksel a癟覺dan olanakl覺 deil.

6 繚 Kurban d繹neminde ekranlara yans覺yan 癟irkin eziyetlere ben de kar覺y覺m.
veganlik.org
Kurbanda g繹r羹nt羹lerin kabahatini “bilin癟siz amat繹r kasaplar”a at覺p konuyu kapat覺yoruz. Oysa bu uygulamalar et sekt繹r羹nde standart. Her g羹n fabrika 癟iftliklerinde milyonlarca hayvan覺n ba覺na gelenden tek fark覺, d繹rt duvar aras覺nda gizli sakl覺 ger癟ekletirilmiyor oluu. Mezbahalardakiseri, makinelemi kesim sisteminde hayvanlara daha g羹zelolanaklar sunulmuyor.
veganlik.org
Kendiniz tan覺k olmak isterseniz, konu hakk覺nda yak覺nda zamanda T羹rkiyede 癟ekilmi fabrika g繹r羹nt羹leri i癟in:Hayvan kesimi nas覺l yap覺l覺yor?
7 繚 Hayvansal 羹r羹nler t羹ketmem, k繹t羹 muameleyi onaylad覺覺m anlam覺na gelmez
veganlik.org
B羹y羹k bir 癟ounluumuz, tercih f覺rsat覺m覺z olduunda ac覺 癟ektirmemeyi, sevgi ve efkati se癟eriz.rnein evcil hayvanlardan 癟ok holanmayan biri bile, onlar覺n en k羹癟羹k bir zarar ve zul羹m g繹rmesini istemez.

Hayvansal 羹r羹nler sekt繹r羹ndeki firmalar ise, pazarlama ve reklam stratejileri ile bizi yapt覺覺 uygulamalar覺 d羹羹nmekten uzaklat覺r覺yor. Hayvanlar覺n ne g繹rd羹羹 zararlara tan覺k oluyoruz, ne de bu ac覺mas覺z sekt繹rlere birebir bir katk覺m覺z olduunu san覺yoruz.

Oysa marketlerden ald覺覺m覺z, restoranlarda sipari ettiimiz her hayvansal 羹r羹n, bizim ad覺m覺za hayvanlara ac覺mas覺z davran覺lar sergilemeleri i癟in bu sekt繹rden bir istektebulunmam覺zanlam覺na geliyor. Birebir kendimiz yap覺yor gibi g繹r羹nmesek de, her hayvansal 羹r羹n talebimiz hayvanlara kar覺 ac覺mas覺zl覺a birebirortak olmam覺z anlam覺na geliyor.

8 繚 Ben zaten hayvanseverim.
veganlik.org
Her g羹n ac覺mas覺z muamelelere kalan milyonlarca hayvanlara uygulanan zulme kar覺 bir eyler yapmak i癟in hayvanseverlik en g羹zel sebep. iftlik hayvanlar覺n覺 tan覺d覺k癟a,onlar覺n evcil hayvanlardan hi癟bir fark覺 olmad覺覺n覺 fark etmek 癟ok kolay.

Hayvanlar覺severken, yaln覺zca kiisel olarak sevdiimiz baz覺 hayvan t羹rlerinin maruz b覺rak覺ld覺覺 k繹t羹 muameleye kar覺 tepki vererek deil, t羹rc羹 davranmay覺p, birbirinden farks覺z t羹m hayvanlar i癟in harekete ge癟ebiliriz. Hayvanlar覺 繹zg羹rletirmek ve eziyete son vermek i癟in veganl覺覺 yayg覺nlat覺rmaya 癟al覺arak hayvan sevgimizi pratie d繹kebiliriz.

9 繚 T羹rc羹l羹k ne demek?
veganlik.org
T羹rc羹l羹k, hayvanlara t羹rlerinden 繹t羹r羹 ayr覺m yapmak ve insan t羹r羹n羹n 羹st羹nl羹羹ne dayanarak hayvanlar覺s繹m羹rmek anlam覺na geliyor.

D羹nya tarihinde, 覺rk癟覺l覺k, baz覺 覺rklar覺 daha deersiz g繹rmek, cinsiyet癟ilik, kad覺nlar覺 ikinci s覺n覺f g繹rmek gibi pratikler, utan癟 verici olsalar da uzun s羹reler boyunca gayet kabul edilebilir bulundu. T羹rc羹l羹k de g羹n羹m羹zde g繹rmezden gelinmeye devam eden ve ac覺 verici sonu癟lara yol a癟an bir uygulama. Hayvanlar覺n her biri, birbirinden 癟ok da fark覺 olmayan, hissedebilir canl覺lar.

rnein, bir kii “k繹pek eti festivali”ne tepki verip, en az k繹pekler kadar zeki ve hissedebilir baz覺 hayvanlar覺n can覺n覺 ayn覺 deerde g繹rmeyerek onlara uygulanan zul羹m羹 destekliyorsa, bu t羹rc羹 bir davran覺 olur. Bir k繹pee sokak k繹pei olduu i癟in ya da cinsinden 繹t羹r羹 k繹t羹 davranmak, veya cinsiyetinden 繹t羹r羹 eziyet etmek makul g繹r羹lmezken, t羹r羹nden 繹t羹r羹 baz覺 hayvanlara k繹t羹 muameleyi kabul edilebilir bulmak t羹rc羹l羹羹n sonu癟lar覺ndan biri.

10 繚 S羹t saman覺n nesi var?
veganlik.org
S羹t sekt繹r羹n羹n bize epey baar覺l覺 ekilde unutturmaya balad覺覺 繹nemli bir balant覺y覺 hat覺rlamak gerek: 襤nsanlar ve dier t羹m memeliler gibi, inekler de s羹t vermek i癟in doum yapmak zorunda. rettikleri s羹t de, dier anneler gibi, kendi yavrular覺n覺 emzirmek i癟in. Zorla hamile b覺rak覺lan inekler doum yapar yapmaz yavrular覺 elinden al覺n覺yor, b繹ylece onlar覺 beslemek amac覺yla 羹retilen s羹t羹 biz insanlar t羹ketebiliyoruz.
veganlik.org
Doan buza覺lar eer diiyse, anneleri gibi s羹t makinesi varsay覺lma kaderini payla覺yorlar. Erkek buza覺lar ise s羹t sekt繹r羹 i癟in bir deer arzetmedii (ve s覺覺r eti olacaklardan farkl覺 cins olduklar覺) i癟in, dana eti olmak 羹zere ayr覺l覺yor. Birka癟 hafta i癟inde kesilecek olan bu yavrular覺n etlerini narin tutmak amac覺yla, hareketi k覺s覺tlan覺yor. K覺saca dana eti, bizzat s羹t sekt繹r羹n羹n bir yan 羹r羹n羹.
veganlik.org
襤nekler normalde 20 y覺l kadar yaam s羹resine sahip. Fakat s羹t 癟iftliklerinde s羹rekli olarak s羹t 羹retmeye zorlanan ineklerin ortalama 繹mr羹 be y覺la ulam覺yor. Detayl覺 bilgi: 襤nek s羹t羹 nas覺l 羹retiliyor?
11 繚 S羹tleri sa覺l覺nca inekler rahatlam覺yor mu?
veganlik.org
襤nekler s羹t羹, yeni doan yavrular覺n覺 emzirmek i癟in 羹retiyor. Zorla hamile b覺rak覺p, ard覺ndan yavrular覺n覺 elinden ald覺覺m覺z ineklerin bize kalan s羹t羹n羹 saarak onlara bir iyilik yapt覺覺m覺z覺 d羹羹nmemiz mant覺ks覺z olurdu.

Doal yap覺lar覺n覺 bozduumuz inekler a覺r覺 oranlarda s羹t 羹retmeleri nedeniyle epey ac覺 癟ekiyor ve mastitis gibi 癟eitli eziyetli hastal覺klar ge癟iriyorlar. S羹tleri sa覺lmayan ineklerin s覺k覺nt覺 癟ekmemesi i癟in bir eyler yapmak isteyenler, onlar覺 zorla hamile b覺rakan, sonra da s羹t羹n羹 emecek yavrular覺n覺 elinden alan s羹t sekt繹r羹ne destek vermeyerek ilk ad覺m覺 atabilir. 襤lgili bir yaz覺 突..

12 繚 Yumurta neden yenmesin ki?
veganlik.org
Birer kulu癟ka makinesi olarak g繹rd羹羹m羹z milyonlarca tavuk, kalabal覺k fabrikalarda ve kafeslerde hayatlar覺 boyunca zalim koullara maruz kal覺yor. Yumurtac覺l覺kta, erkek civcivler ise sekt繹r i癟in hi癟bir ie yaramad覺klar覺 i癟in doar domaz ayr覺l覺p 繹ld羹r羹l羹yor.
veganlik.org
Bu y繹ntem T羹rkiyede standart olarak 癟繹p poetlerine doldurup, boarak 繹ld羹rme yoluyla yap覺l覺yor. Detayl覺 bilgi i癟in: Yumurta sekt繹r羹nde erkek civcivler
13 繚 Serbest dolaan tavuk yumurtas覺 yiyelim sadece?
veganlik.org
Serbest dolaan tavuk sekt繹r羹, k羹癟羹k kafeslerde hareketsiz halde hapsedilmi tavuk癟ulua bir alternatif olarak oluturuldu. Fakat bu maalesef bir pazarlama stratejisinden baka birey deil. Akl覺m覺za 繹zg羹rce dolaan tavuklar gelmemeli. Yine 癟ounlukla kapal覺 alanlarda kalabal覺k koullarda hareket kabiliyetleri s覺n覺rl覺 kalan, dolaabilecekleri a癟覺k alan覺n 癟ok k覺s覺tl覺 olduu bir y繹ntem.

Bunun yan覺nda, serbest dolaan veya organik, ad覺 ne olursa olsun, yumurtac覺l覺k sekt繹r羹nde deimeyen baz覺 dier uygulamalar var. Bunlardan biri, erkek civcivlerin doar domaz poetlerde boulma y繹ntemiyle 繹ld羹r羹lmesi. T羹rkiye’deki standarthakk覺nda detayl覺 bilgi i癟in: Yumurta sekt繹r羹nde erkek civcivler

14 繚 Kendi bah癟esinde tavuk besleyenler en dorusunu yapm覺yor mu?
veganlik.org
襤yi niyetlerle akla gelen bah癟ede tavuk besleyip yumurtas覺n覺 kullanma fikrinin arkas覺nda s覺k覺nt覺l覺 durumlar yat覺yor. En i癟ten sevgiyle bak覺p beslemek i癟in alaca覺m覺z tavuklar, kulu癟ka tavuu 羹reticilerine destek salayan ve ac覺mas覺z koullarda yaayacak olan fabrika tavuklar覺yla ayn覺 sistemin bir par癟as覺.

Bu, 羹reticilerin pratiklerine katk覺da bulunmay覺 sal覺yor. Hayvanlar覺n bize hizmet etmek 羹zere var olan canl覺lar olduu fikrini yeniden 羹retiyor. Yumurtaya ve bu tavuklara olan talebimiz, her y覺l milyonlarca civcivin 繹ld羹r羹lmesi sorumluluuna bizi ortak ediyor. Bunlar覺n etik bir ekilde par癟as覺 olmak m羹mk羹n deil. 襤lgili 襤ngilizce bir yaz覺

15 繚 Bal覺k yemenin nesi var?
veganlik.org
Bal覺k癟覺l覺k y繹ntemlerinde a ile avlanmak sudaki t羹m bal覺k t羹rlerini ay覺rt etmeksizin yakal覺yor. Zararlar覺 癟ok tart覺覺lan trolc羹l羹k, suyun dibini s羹p羹r羹p biyo癟eitlilie zarar veriyor. S羹rd羹r羹lebilir bir se癟enek olarak g繹r羹len bal覺k 癟iftliklerinde ise, s覺rf o bal覺klar覺 beslemek i癟in daha fazla say覺da bal覺k avlanmas覺 gerekiyor.
16 繚 Bal覺klar ac覺y覺 hissedebiliyor mu ki?
veganlik.org
Yap覺lar覺 gerei hi癟bir his ve zekaya sahip olmad覺覺n覺 d羹羹nd羹羹m羹z, ses 癟覺karabilmekten yoksun bal覺klar覺n da hissedebilir canl覺lar olduunu arat覺rmalar ortaya koyuyor. Bal覺klardaki ac覺y覺 hissetme kapasitesi, anatomik, fizyolojik ve biyolojik olarak kular ve memelilerden farks覺z. Beyinleri, sinir sistemleri var. 襤nsanlardaki el gibi ilev g繹ren a覺zlar覺, epey hassas duyulara sahip. Yakaland覺klar覺nda, hapsedildiklerinde ve tehlike alt覺ndayken tepki verebiliyor, korkuyor ve ac覺 癟ekebiliyorlar. Ayn覺 dier hayvanlar gibi, hayatta kalma 癟abas覺na sahipler.

Oltaya tak覺lan bal覺klar da can 癟ekiiyor, fiziksel ac覺 癟ekiyor ve nefessiz kal覺yorlar. rnein bu, hobi bal覺k癟覺l覺覺nda suya geri b覺rak覺lanlar覺n bile 癟ou zaman 繹lmelerine neden oluyor. Dr. Murat K覺n覺kolu’nun ilgili bir yaz覺s覺: Bal覺klar ac覺 癟eker mi?

17 繚 Bitkilerin de can覺 yok mu? Sebze katliam覺na ne demeli?
veganlik.org
Bu konuda baz覺 bilimsel noktalar: Bitkilerin beyinleri, sinir sistemleri, sinir u癟lar覺 yok. Bilin癟li ve hissedebilen canl覺lar覺n ac覺y覺 hissedebilmelerine neden olan hi癟bir alg覺ya veya sinirsel sisteme, bitkiler sahip deil. 襤lgili bir yaz覺.
veganlik.org
Tar覺ma elverili topraklar覺n 癟ok b羹y羹k 癟ounluunu kullanan hayvansal tar覺mc覺l覺k, bitkisel biyo癟eitlilii ve yeil alanlar覺 geri d繹n羹lmez bi癟imde tahrip ediyor. Canl覺 hayvan yetitiricilii i癟in milyarca bitki hayvanlara yediriliyor. Bu hayvanlar覺 yemek 羹zere 繹ld羹rmek, 癟ok daha fazla bitkinin ‘katledilmesine’ yol a癟覺yor.
veganlik.org
Bitkiler i癟in ger癟ekten kayg覺lananlar, hayvansal 羹r羹nler yerine dorudan bitkileri yiyerek 癟ok daha az say覺da bitkinin zarar g繹rmesini salayabilir, ayn覺 zamanda 癟evre katliam覺na kar覺 bir ad覺m atm覺 olur.

18 繚 Veganlar zararl覺 soya t羹ketimini artt覺r覺yor
veganlik.org
Soya 羹retiminin 癟evreye zararlar覺, hayvanc覺l覺k sekt繹r羹nde yem olarak kullan覺lan soya proteini 羹retiminden geliyor. Soyan覺n y羹zde 85’i, hayvanc覺l覺k sekt繹r羹 i癟in 羹retiliyor. Geri kalan %15’in de 癟ounluu soya yemi sekt繹r羹n羹n yan 羹r羹nleri olarak, ilenmi g覺dalarda kullan覺lan ya, lesitin, proteinden oluuyor. Yaln覺zca 癟ok k羹癟羹k bir k覺s覺m veganlar覺n t羹kettii soya 羹r羹nleri i癟in kullan覺l覺yor. Soya 羹retiminin 癟evreye zararlar覺ndan endie edenler i癟in, hayvansal 羹r羹nleri t羹ketmemek en 繹nemli ad覺m.
19 繚 Veganlar GDO'lu 羹r羹nleri alternatif olarak dayat覺yor.
veganlik.org
T羹rkiye’de insan g覺das覺 olarak genetii deitirilmi organizmal覺 (GDO) 羹r羹n 羹retimi veya ithalat覺 yasak. Fakat GDO’lu 羹r羹nlere, hayvan yemi olarak kullan覺lmas覺 i癟in bir yasak s繹z konusu deil.

GDO konusunda endiesi olanlar覺n, GDO’lu yemlerin kullan覺ld覺覺 havyanc覺l覺k sekt繹r羹 羹r羹nlerini t羹ketmemeleri tavsiye edilir. T羹rkiye’deki vegan alternatifi soya 羹r羹nleri ise 癟ounlukla yerli ve organik soya fasulyeleriyle ger癟ekletiriliyor.Ayr覺ca zaten bir癟ok vegan alternatif hi癟 soya i癟ermiyor.

20 繚 Soyada 繹strojen yok mu? Testosteron etkileniyormu, erkeklerin memesi b羹y羹yormu.
veganlik.org
Soyan覺n erkeklerdeki testosteron seviyelerine dair bilinen bir etkisi yok. Soya fas羹lyeleri fito繹strojen ailesinden olan izoflavon i癟erir. 襤zoflavonlar v羹cutta 繹strojenlerle ayn覺 resept繹rlere baland覺klar覺 i癟in soya 羹r羹nleri hakk覺nda zamanla genel bir yan覺lg覺 olumu. Fakat 繹zet olarak izoflavonlar 繹strojen ile ayn覺 ey deil ve 繹strojen ile ayn覺 etkilere sahip de deil.

Ayr覺ca, soyan覺n erkeklerde 繹strojen-vari etkileri olup olmad覺覺n覺 arat覺ran 2010 y覺l覺nda yap覺lan akademik bir 癟al覺ma u sonuca ulam覺: Veriler ne soya 羹r羹nlerinin ne de besin takviyesi olarak izoflavon al覺m覺n覺n erkeklerde biyolojik olan varolan testosteron 繹l癟羹mlerine bir etkisi olmad覺覺na iaret ediyor.

Veganl覺kla ilgili tek 癟ekincesi soya 羹r羹nleri olanlar i癟in, halihaz覺rda soya i癟ermeyen muadil vegan g覺dalar覺 kolayl覺kla bulabilir. Soya, zengin vegan se癟enekler i癟eren T羹rkiye mutfa覺nda 繹nde gelen bir yere sahip de deil – tabii GDO’lu soya ile beslenmeleri serbest olan hayvanlardan elde edilen 羹r羹nler hari癟.

21 繚 K繹pek dileri, insanlar覺n et癟il olduunun kan覺t覺.
veganlik.org
‘K繹pek’ dii isminden 繹t羹r羹, et癟il bir 癟ar覺覺m oluturuyor olabilir. Oysa bu sadece bir isim. Bir hippopotamusun, gorillan覺n, gelada babununun ya da devenin k繹pek dilerini incelediniz mi? Hepsi ot癟ul hayvanlar.
veganlik.org
K繹pek dilerimizinhayvanlar覺 fabrikalara kapat覺p, b覺癟aklarla boazlar覺n覺 kesip, makinelerle par癟alay覺p, piirip soslad覺ktan sonra 癟atal b覺癟akla yememiz s羹recinde herhangi bir doal g繹revi g羹n羹m羹zde yok gibi.
22 繚 Doam覺z bu. Dier hayvanlar da et yiyor.
veganlik.org
襤nsanlar覺n 繹z羹nde ot癟ul olduuna dair bilimsel teoriler olmakla birlikte, veganl覺k a癟覺s覺ndan et癟il-ot癟ul tart覺mas覺 癟ok da 繹nem ta覺m覺yor. Bug羹n olanaklar覺m覺z, kolay ve sal覺kl覺 bir ekilde vegan beslenebildiimizi g繹sterdi. G覺da d覺覺 konularda da hayvanlar覺 hi癟 s繹m羹rmeden rahat癟a yaayabileceimiz zaten ortada. Her y覺l on milyarlarca hayvan覺 birer makine ve 羹r羹n gibi g繹ren, onlar覺n doal varolular覺n覺 reddeden ve onlara bir 繹m羹r boyu her g羹n ac覺mas覺zca muamele ederek sonunda da 繹ld羹ren birhayvan end羹strimizin olmas覺na, alakas覺z konular bir mazeret oluturmamal覺.

Bu kirli end羹striye ortak olmaya devam etmeki癟in “doam覺z b繹yle” arg羹man覺 epey yersiz. rnein doam覺zda elektronik aletler yok, ama bunlar覺 g羹n羹m羹z羹n getirdii olanaklar nedeniyle kullan覺yoruz. 襤nsanlar olarak, doam覺z gerei yetkin d羹羹nme kapasitemiz ve vicdan覺m覺z var. Buna g繹re etik 癟izgiler belirlemek, doam覺za en uygun davran覺. Detaylar: Vegan beslenme ve sal覺k

23 繚 Iss覺z bir adada yaln覺z ve a癟 kalsa, veganlar da et yemek zorunda kal覺r
veganlik.org
Hayvanlar i癟in ger癟ekten bir eyler yapmak isteyip de, sadece 覺ss覺z adaya d羹mekten korkanlar i癟in bir 繹neri: Oras覺n覺 覺ss覺z adaya d羹羹nce d羹羹n羹verin. Dier yandan, bu g羹ndelik hayatta pek rastlanan bir problem deil. B繹yle bir durumda hayatta kalma y繹ntemlerini arat覺rmak isteyenlerin kar覺s覺na 癟覺kan ilk bilgi, nas覺l temiz su kayna覺 bulunaca覺 olur.

Adadaki vahi hayvanlar覺 silahs覺z yakalamak zor olabilir.K繹pek dilerimizin onlar覺 繹ld羹rmeye yetecei de 羹pheli. Aran覺zdan biri yan覺nda s羹rekli silah m覺 ta覺yor? O zaman bir dahakine powerbankini de evde b覺rakmazsa, telefonunuzla daha kolay acil yard覺m 癟a覺rabilirsiniz Bu arada muz, mango, hindistan cevizi gibi meyveler bu tarz 覺ss覺z adalarda bolca bulunan besin deeri y羹ksek besinler.

24 繚 Veganl覺k sal覺ks覺z.
veganlik.org
Vegan beslenme ile t羹m besin gereksinimlerini kar覺laman覺n 繹n羹nde hi癟bir engel yok. Hayvansal 羹r羹nlerin zararlar覺na dair 癟eitli 癟al覺malar olmakla birlikte, veganlar覺n gayet sal覺kl覺, hatta 癟ou zaman daha sal覺kl覺 olduuna dair 癟al覺malar da var.
veganlik.org
Sadecepatates k覺zartmas覺 yemeyi planlayanlar, s覺k覺nt覺l覺 bir tercih yap覺yor olabilir. Dikkatli beslenen bir vegan i癟in herhangi bir sal覺k problemi s繹z konusu deil. Detaylar: Vegan beslenme ve sal覺k
25 繚 Ama veganlar protein eksiklii 癟eker 返
veganlik.org
Protein almak d羹羹n羹ld羹羹 kadar zor deil. Her g羹n yeterli kaloriyi alarak beslenenler protein eksiklii zaten pek 癟ekmiyor. G羹n羹m羹z d羹nyas覺nda protein eksiklii ancak a癟l覺k b繹lgelerinde g繹r羹l羹yor. Spor, diyet gibi ama癟larla ortalama oranlardan daha y羹ksek protein ile beslenmek isteyenler i癟in, y羹ksek proteinli sebzeler ve bakliyat 羹r羹nleri en pratik 癟繹z羹mler.

Bu konuda vegan sporcular覺, atletleri, bodybuilding ve fitness癟覺lar覺 takip etmek, bunun ne kadar kolay olduuna dair epey ilham verici. Detayl覺 bilgi: Vegan protein kaynaklar覺 返

26 繚 Veganlar proteini nereden al覺yor?
veganlik.org
Veganlar proteini, proteinle beslenmi inek, koyun ve tavuklar覺n 羹zerinden dolayl覺 yoldan edinmektense, direkt kayna覺ndan al覺yor. Herkesin yedii bir癟ok g羹nl羹k besin, halihaz覺rda bol protein i癟eriyor. Detayl覺 bilgi: Vegan protein kaynaklar覺 返

27 繚 Veganlar B12 gibi vitaminlerini katk覺 yoluyla almak zorunda
veganlik.org
Aynen 繹yle. Vitamin al覺m覺n覺 yak覺n takip edenlerin bu soruyu sormalar覺,bilin癟li beslenme niyetini g繹sterdii i癟in sevindirici – vegan beslenirken dehi癟s覺k覺nt覺 癟ekmezler. B12 eksiklii yaln覺zca veganlar覺n deil, toplumda hepimizindikkat etmesi gereken bir durum. B12’den ikayet癟i say覺s覺z vegan olmayan insana da rastl覺yoruz. Doal ortamlar覺ndan kopar覺lm覺 癟iftlik hayvanlar覺 da B12 takviyesiyle yemleniyor. B12 eksikliine kar覺 detaylar i癟in: B12 nas覺l al覺n覺r?

28 繚 Vegan 癟ocuk besleyenler su癟 ilemiyor mu?
veganlik.org
Ge癟en y覺l, “ocuklar覺n覺n velayeti ‘vegan’ ebeveynin elinden al覺nd覺” tarz覺 bir iki makale medyaya yans覺d覺. Bilin癟siz ebeveynler, yaln覺zca, bilin癟siz ebeveynlerdir.ocuklar覺n覺n velayeti bak覺ms覺zl覺k nedeniyle elinden al覺nan, et-yiyen say覺s覺z ebeveyn haber olmazken, son bir-iki y覺lda toplamda bir iki kez ger癟ekleen ve veganl覺kla dorudan alakal覺 olmayan bu haberler epey yaz覺l覺p 癟izildi. stelik hatal覺 ve sapt覺r覺lm覺 bilgilere dayanan bu haberlerde, “vegan” diye adland覺r覺lan覺n kim olduu da 羹pheli. Mesela bir 繹rnek, yaln覺zca meyvelerle beslenen bir aileydi. End羹strinin yaratmak istedii alg覺 ad覺na, dezenformatif haberler kolay f覺rsatlar olabiliyor.

Soruya yan覺t olarak: Hay覺r. Birleik Krall覺k Ulusal Sal覺k Hizmeti’nin (NHS) vegan ebeveynlik hakk覺ndaki makalesi ve veganyemekler.com’da Yeliz Utku’nun vegan hamilelik yaz覺lar覺 vegan 癟ocuk yetitirmek isteyenlere epey yol g繹sterici olacakt覺r. En k羹癟羹k bir sal覺k problemi 癟ekmeden yetien say覺s覺z vegan 癟ocuu g繹rmek – anaak覺m medya ilgi 癟ekici bulmasa da –hi癟 zor deil. Fikir al覺verii i癟in baz覺 facebook gruplar覺 ve instagram hesaplar覺, vegan ebeveynlerin bloglar覺 繹nerilebilir. Detaylar: Veganlar ve Hamilelik

29 繚 Veganlar 癟ok g覺c覺k, kendilerini 羹st羹n g繹r羹yorlar. Sa癟masapan eylemler yapan a覺r覺 tipler.
veganlik.org
Veganlarla bir tart覺maya denk gelip, bir eylemlerini g繹r羹p, bir yerdeki 羹slup veya tarzdan rahats覺z olduysan覺z, bunu veganl覺覺n kendisine balamamal覺. Eer b繹yle bir konuyu tart覺mak zorundaysan覺z, denk geldiiniz bireylerin 羹slubu, bizzat ilgili bireylerle tart覺覺labilir.
veganlik.org
G羹n羹m羹zdeki t羹m alternatiflere ramen, yaanan ak覺ld覺覺 hayvan s繹m羹r羹s羹nden rahats覺zsan覺z, hounuza gitmeyen birey ve gruplar覺n 繹znel yorumlar覺 – veganlik.org’daki yorumlar da dahil – kendi etiinizi belirlerken kar覺 bir sebepoluturmas覺n. (Tabii yine de veganlik.org’da g繹zden ka癟m覺, rahats覺z edici bir eye denk gelirseniz, alttaki iletiim b繹l羹m羹nden haber vermeniz 癟ok sevindirir)
veganlik.org
Veganl覺k hakk覺nda bilgi i癟in: Veganl覺k nedir?
30 繚 Yine de veganlar neden s羹rekli kendilerini dayat覺yor?
veganlik.org
Eer veganl覺kla ilgili payla覺lan eyler g繹z羹n羹ze 癟arpt覺ysa, bunu veganlar覺n “kendilerini” dayatmas覺 olarak d羹羹nmeyin. Hayvansal 羹r羹nler sekt繹r羹 bize her g羹n say覺s覺z reklam ve propaganda ile kendisini dayat覺yor ve ac覺mas覺z uygulamalar覺n覺n 羹st羹ne perde 癟ekmeye 癟al覺覺yor.
veganlik.org
Paylaan kiinin amac覺 muhtemelen kiisel bir 癟覺kar deil, hayvanlar覺n g羹n羹m羹zde ba覺na gelenleri, saklanan eziyetleri duyurmakt覺r. Seslerini hi癟bir yerde duyamad覺覺m覺z (ama hayvan fabrika yak覺nlar覺na gitsek asl覺nda can 癟ekimelerini kolayca duyabileceimiz) hayvanlar覺n yaad覺klar覺na kar覺 bir fark覺ndal覺k yaratma, hayvanlar覺n sesi olma 癟abas覺 gibi.
31 繚 Herkes vegan olursa, 癟ift癟ilerin hali ne olacak? Onlar覺 fakir mi b覺rakmak istiyorsunuz?
veganlik.org
ncelikle, malesef t羹m d羹nya bir g羹nde birdenbire vegan olmayacak. K覺rsal alanda 癟al覺anlar ve 羹reticiler de, hayvansal tar覺mc覺l覺k ve 癟ift癟ilikten, s羹rd羹r羹lebilir bir tar覺mc覺l覺a ge癟erek say覺s覺z 羹r羹n 癟eidi 羹reterek yaamlar覺n覺 s羹rd羹rebiliyor olacaklar. Halihaz覺rda hayvan end羹strisinin bir par癟as覺 olan d羹nya ve T羹rkiye’deki hayvanc覺l覺k irketleri bile, vegan 羹r羹nlere yat覺r覺m yapmaya 癟oktan balad覺.

32 繚 Bu kadar insan a癟l覺ktan 繹l羹rken d羹羹nd羹羹n羹z eye bak.
veganlik.org
Hayvanc覺l覺k ve hayvansal tar覺mc覺l覺k sekt繹rleri, d羹nyadaki a癟l覺k ve g覺da eitsizliinin en temel kaynaklar覺ndan birisi. D羹nyadaki tar覺m alanlar覺n覺n 癟ok b羹y羹k bir 癟ounluu, su kaynaklar覺n覺n ise 羹癟te biri hayvan 羹r羹nlerini 羹retmek i癟in harcan覺yor. Bu 羹r羹nleri ise yaln覺zca, nispeten ‘zengin’, belirli bir kesim t羹ketebiliyor. Bu sekt繹r羹n hayvanlar覺 s繹m羹r羹rken yaratt覺覺 kaynak israf覺na ve neden olduu eitsizlie kar覺 kar覺 vegan olmak s羹rd羹r羹lebilir ve a癟l覺a 癟are olabilir bir yakla覺m. 襤lgili bir yaz覺 ve kaynaklar突


Son g羹ncelleme: 16 May覺s 2017 veganlik.org

sizin yorumunuz: