“T羹rkiye Bir Vegan Mutfak Cenneti”

Veganl覺覺 k繹e yaz覺s覺nda ele alan Prof Dr Temel Y覺lmaz, vegan dostu olmas覺yla bilinen Ege mutfa覺n覺n yan覺nda, Malatya’n覺n da geleneksel yemek k羹lt羹r羹n羹n bitkisel olduuna dikkat 癟ekiyor

Gazete Habert羹rk’te kaleme ald覺覺 yaz覺s覺nda T羹rkiye’deki mutfak k羹lt羹r羹 ve veganl覺覺 deerlendiren Profes繹r Doktor Temel Y覺lmaz, vegan beslenmenin sal覺a olan olumlu etkilerinin de alt覺n覺 癟iziyor.

14 Ekim g羹n羹 yay覺nlanan yaz覺da Y覺lmaz, k覺sa bir s羹re 繹nce aram覺zdan ayr覺lan t覺p bilgini Prof Dr Altan Onat’覺n koordine ettii “Tekharf” 癟al覺mas覺nda elde edilen verilere dikkat 癟ekiyor:

al覺mada, bitkisel a覺rl覺kl覺 beslenen bir grup Egeli ile, k覺rm覺z覺 et a覺rl覺kl覺 beslenen G羹neydou Anadolu b繹lgesinden bir grup insan kalp hastal覺klar覺 y繹n羹nden kar覺lat覺r覺l覺yor.

al覺ma sonucunda, k覺rm覺z覺 et a覺rl覺kl覺 beslenen grubun ortalama 20 y覺l daha erken kalp krizi ge癟irdii g繹r羹l羹yor. Bunun da tek nedeni olarak, beslenme al覺kanl覺klar覺 g繹steriliyor.

Et t羹ketimi artt覺k癟a, kalp hastal覺klar覺 da art覺yor

K覺rm覺z覺 et ve ilenmi et 羹r羹nleri, D羹nya Sal覺k rg羹t羹 (WHO) kanserojen 羹r羹nler listesinde.

Y覺lmaz da, d羹nyada k覺rm覺z覺 etin daha 癟ok t羹ketildii b繹lgelerin haritas覺 ile koroner kalp hastal覺klar覺 haritas覺n覺n ayn覺 olduunu hat覺rlat覺yor: Bireysel et t羹ketimi artt覺k癟a, kalp hastal覺klar覺 oran覺 da art覺yor.

“Anadolu’da beslenme son 60 y覺la kadar vegan a覺rl覺kl覺yd覺”

Prof Dr Y覺lmaz yaz覺s覺nda Anadolu’nun vegan yemek k羹lt羹r羹ne de deiniyor:

T羹rkiye, Avrupan覺n en zengin bitki floras覺na sahip 羹lkesi. T羹m Avrupada 12 bin 500 bitki 癟eidi var. Britanyada 2 bin 癟eit var ama T羹rkiyede bitki say覺s覺 10 binin 羹zerinde.

Yap覺lan 癟al覺malar g繹steriyor ki Anadoluda ot yemekleri k羹lt羹r羹, et yemek k羹lt羹r羹nden daha eski. Buzdolab覺n覺n olmad覺覺 her g羹n et yemeinin m羹mk羹n olmad覺覺 d繹nemlerde t羹m Anadolunun beslenme tarz覺 vegan a覺rl覺kl覺yd覺. Et a覺rl覺kl覺 beslenmenin mazisi buzdolab覺n覺n hayat覺m覺za girmeye balad覺覺 son 60 y覺lla s覺n覺rl覺.

“Vegan beslenme k羹lt羹r羹n羹 gelecek kuaklara aktarmal覺y覺z”

lkemizde ot a覺rl覺kl覺 beslenmeden et a覺rl覺kl覺 beslenmeye ge癟ilen son 60 y覺ll覺k d繹nem kalp hastal覺klar覺n覺n, kanserin art覺 g繹sterdii d繹nem.

Bu konuda yap覺lacak ilk i, devlet ve sanayinin de desteini al覺p 羹niversiteler 繹nc羹l羹羹nde enstit羹ler kurmak, bu alanda bilimsel 癟al覺malar覺 balatmak, giderek daha da unutulan vegan beslenme k羹lt羹r羹n羹 gelecek kuaklara aktararak onlar覺 korumak olmal覺.

Prof Dr Temel Y覺lmaz’覺n vegan mutfak ve sal覺k ile Malatya mutfa覺ndaki bitkisel bazl覺 yemekler ve otlar覺 ele ald覺覺
k繹e yaz覺s覺n覺 okumak i癟in t覺klay覺n.

Son G羹ncelleme: 25 Ekim 2017 veganlik.org

sizin yorumunuz: