Süt sektöründe inek yavruları

İnekler sütlerini, her memeli gibi, hamilelikten sonra kendi yeni doğan yavrularını beslemek için üretir. Süt sektöründe bu süreç, önce zorla hamile bırakma, ve sonra yavruları kendilerinden koparılan ineklerin makineleştirilmesi şeklinde işliyor.

Peki içmeleri gereken sütü biz kullanalım diye annelerinin elinden alınan inek yavrularına ne oluyor?

Son güncelleme: 30 Aralık 2016 · Kaynak: Peta ?  veganlik.org

Bir İneğin Hayatı – Bir dramın içine doğmak

İnek yavruları genelde doğduktan 1-3 gün sonra annelerinden alınır.

Dişi buzağıların kaderi anneleriyle benzer:

Boynuz Köreltme
Süt sektöründe çoğu buzağı, boynuz ya da boynuz köküne sahip olsa da, çiftliklerde bunlar şu yöntemlerle köreltilir: El testeresi, Kızgın demir, Keskin tel, Yakıcı kimyasal çeşitleri, Kerpeten (etraftaki deriyi de keser), Bıçak

Canlı Süt Makineleri
Süt sektörü inekleri yapılarıyla oynanarak, bazen de ilaç verilerek, normalden 4.5 kat fazla süt vermeye zorlanır – Doğal üretim vs Zorla üretim.
Süt ineklerinin yüzde 30 ila 50’si epey acı veren bir meme dokusu iltihabı olan mastitis mağduru.
Süt için sömürülen ineklerinin yarıya yakını, sürekli hamileliğe zorlandıkları ve pis, sert zeminlere maruz kaldıkları için topal kalır – Topal toynak vs Normal toynak

Dramatik Son
Bir inek süt verememeye başlayınca, şu hale gelir: Kedi-Köpek maması, Hazır çorba, Düşük kalite et.

Erkek buzağılar süt sektörü için değersiz olduklarından, dana eti için satılır:

Dana: Süt üretiminin yan ürünü
Birçok erkek buzağı, etlerini narin tutmak için 22 haftaya kadar karanlık sandıklarda tutulur.
Bu ürkmüş, bezgin ve yalnız yavrular, antibiyotiklere boğulmalarına rağmen birçok hastalığa yatkındır. Bazıları: Anemi, Kronik zatürree, İshal. Hastalık veya kas körelmesi nedeniyle çoğu yürüyemez.

Ardından: Ölüm Cezası
Kesimhaneye gönderilirken, 40-45 buzağı tek bir tıra sıkıştırılır. Yüzlerce kilometre boyunca bu şekilde ölüme gönderilirler. Ve şunlar yoktur: Yemek, Veteriner, Su. Üstelik sadece yavrular değil, tüm hayvanlar böyle taşınır. Aşırı sıcaklar altında dahi Türkiye’nin bir yanından diğerine götürülürler. Hayvan ithalinde ise dünyanın bir ucundan Türkiye’ye canlı taşınan hayvanlar haftalarca eziyet görürler.

İneklerin yaşam süresi:

Bir inek normalde  20 yaşına kadar yaşayabilir. Fakat süt endüstrisinde inekler 4-5 yaşında öldürülür. Buzağılar ise birkaç ay yaşadıktan sonra dana eti için öldürülür. Dana çiftliğinde vs Süt çiftliğinde vs Doğal yaşam süresi.

  • Bir ineğin de insan, kedi, köpek gibi farklı kişilikleri var. Bazısı hareketli, bazısı çekingen.
  • Hafızaları kuvvetli. Farklı yüzleri, sevdikleri yerleri hatırlıyorlar.  Neden-sonuç ilişkisi kuruyorlar.
  • Arkadaşlık kuruyorlar. Onlara kötü davrananları bir daha görünce yaklaşmıyorlar.
  • Yavrularıyla çok sıkı bir bağa sahip oluyorlar.
  • Korku ve acıyı hissediyorlar. Gözyaşı döküyorlar.