Arşivlenmiş eski bir sayfayı görüntülüyorsunuz

Kaos GL’den Türcülük Dosyası

Kaos GL dergisinin son sayısı, “Türcülük” konusu ile kitapçılarda. Sayıda, türcülük ile heteroseksizmin işbirliği birçok farklı yazarın dosya makaleleriyle ele alınıyor

Kaos GL dergisinin Ocak-Şubat 2018 sayısı “Türcülük” dosya konusuyla kitapçılarda.

“Türcülük” temasıyla çıkan son sayı, türcülük ve heteroseksizm arasındaki ilişkiye, vegan deneyimlere, LGBTİ+ hareket içerisindeki türcülük tartışmalarına, hayvan özgürlük mücadelesine odaklanıyor.

Birçok farklı yazı ile türcülük ile heteroseksizmin işbirliği, hayvan sömürüsünü meşrulaştıran argümanları, bilimin ve çeşitli düşünce sistemlerinin türler arasında aşılmaz ayrımlar olduğu iddiası, zorunlu heteroseksüellik ile “zorunlu etoburluk” ilişkisi irdeleniyor.

Dergiye; online aboneler dergi web sitesinden ulaşabilir. Basılı halini edinmek isteyenlerse dergiyi kitapçılarda bulabilir.

Türcülük ve Heteroseksizmin İş Birliği:

Richard Ryder’ın 1970’lerde ortaya attığı bir kavram olan türcülük (“speciesism”) insan dışı canlıların sömürülmesi ve ayrımcılığa maruz kalmasını meşrulaştıran “insan üstünlüğü” iddiası olarak özetlenebilir.

Türcülük yaşamın ve ölümün her anında sistemi şekillendiren bir ideoloji-söylem bütünü olarak önümüzde duruyor. İnsan dışı canlıların ölü bedenleri bile insanlardan farklı bir dil ile tanımlanıyor. “Hayvan” olmanın kendisi hem söylemsel hem de fiziksel düzeyde bir hakaret aracı olarak kullanılıyor. “İnsandışılaştırma” gücünü türcülükten alarak diğer ayrımcı ideolojilerle işbirliğine girişiyor.

Peki türcülük heteroseksizmle nasıl işbirliği yapıyor? Hayvanların sömürülmesini meşrulaştıran arka plan ne? Hayvan sömürüsü ile nefret ideolojileri olan homofobi, bifobi ve transfobi arasındaki ilişki nasıl kuruluyor? Bilimin ve çeşitli düşünce sistemlerinin iddia ettiği gibi türler arasında aşılmaz ayrımlar var mı? Zorunlu heteroseksüellik ile “zorunlu etoburluk” arasında nasıl bir ilişki var? Cinsel kimliği düzenleyici söylemler ile beslenme kimliğini düzenleyen söylemler arasında bir ilişki kurulabilir mi? Hiçbir türün çocuğu olmayan, yetim ve aynı zamanda kendisinin annesi olan koyun Dolly ataerkil akrabalık sisteminin cinsiyet ikiliklerini aşarken ‘insansonrası’ için bize ne söyler? sorularıyla hazırlamaya başladığımız bu sayıya oldukça önemli katkılar geldi.

N. Ezgi Oral’ın “Benim de İnsan Arkadaşlarım Var” başlıklı yazısıyla başlayan Türcülük dosyamızda Oral, “İnsan nedir? İnsan doğulur mu yoksa insanlık olunan/ bahşedilen bir statü müdür?” sorusuyla türcülük ve diğer diğer ayrımcılık pratiklerinin nasıl iç içe geçtiğini aktardı.

Hayvan endüstrisinin bedenleri nasıl birer eşya haline getirdiğini “Eşya Bedenler” yazısıyla Gülce Özen Gürkan tartışmaya açtı.

“Sevmeyelim de taşa mı dönelim”: “Şu duygusallar” hakkında bir yazı’da ise Ezgi Burgan türcülük ve heteroseksizm arasındaki işbirliğinden duyguyu, duygusallığı, sevgiyi ikincilleştiren bir “akılcı” perspektifle sıyrılmanın mümkün olamayacağını, bu işbirliğinin yalnızca ikili ve hiyerarşik cinsiyet/tür kategorilerinin oluşturulup normalleştirilmesiyle değil aynı zamanda akılduygu ikiliğine dayandığını yazdı.

Aslı Alpar, Hüner Zuhal ile hayvanları sevmenin türcülük karşıtı mücadeledeki anlamına dair hem oldukça önemli hem de bir kadar sıcak bir sohbet gerçekleştirdi.

İpek Yüksek ise hayvan özgürlüğü mücadelesinin teorisi ve veganlığın pratiği üzerine yazdı.

Gizem Ünveren ve Kadim Fırat, Karşı Lig’de türcülük karşıtlığının gelişimi ve her geçen sezonla birlikte yaptıkları çalışmaları aktardı.

Umut Erdem, “Veganlık, İnsan Harici Hayvanların Hakkını Savunmaktır“ başlıklı yazısında hem neden vegan olmamız gerektiğine dair hem de nasıl olacağımıza dair önemli paylaşımlarda bulunurken, Rasmus Rahbek Simonsen’ın Queer Vegan Manifestosu ve Carol Adams’ın Etin Cinsel Politikası’na dair de önemli eleştirilerde bulunuyor.

Hilal Demir, Umut Güner ve Seyhan Arman ise bizlerle ev arkadaşlarının, Rita’nın, Bobi’nin, Fıtı’nın hikayesini anlattı.

Derginin web sayfasında yayınlanan bazı yazılar:

· Karşı Lig’de Türcülük Karşıtlığının Gelişimi (Gizem Ünveren & Kadım Fırat)
· Veganlık, İnsan Harici Hayvanların Hakkını Savunmaktır (Umut Erdem)
· Margarita ile Sohbet (Hilal Demir)
· Bobi ile yaşamaya başlamak! (Umut Güner)
· İki çıplak bir hamama yakışır (Seyhan Arman)

Kaos GL dergisi yaptığı LGBT+ ve hak odaklı yayıncılık ile 1994 yılından beri aralıksız çıkıyor/ Ocak-Şubat 2018 sayısı, derginin 158. sayısı oldu.

Son Güncelleme: 23 Şubat 2018 veganlik.org

Kaos GL’den Türcülük Dosyası” üzerine bir yorum

Yorumlar şu an kapalı · iletişim bilgilerim için dokunun