Arşivlenmiş eski bir sayfayı görüntülüyorsunuz

Karşı Lig Hayvan Özgürlüğü İçin Sahada

Alternatif futbol ligi Karşı Lig’de takımlar bu haftaki maçlarını Hayvan Hakları için oynuyor 

Karşı Lig’in dördüncü haftasındaki konsept, “Hayvanların Hakları Vardır” olacak. Her yıl tüm dünyada Kasım ayının başında organize edilen Dünya Vegan Günü kapsamında yapılacak etkinliklere Karşı Lig bu slogan ile katılıyor.

5 Kasım Pazar günü Kalamış Gençlik Merkezi’nde bir araya gelecek olan sporcular, konuya dair saat 16’da bir basın açıklaması gerçekleştirecek.

Bu yıl manifestolarına Türcülüğe Karşı olma ilkesini de ekleyen topluluk, hayvan sömürüsüne son verilmesi için çağrı yapacak ve sömürüsüz, adil bir yaşamın mümkün olduğuna değinecek.

Alternatif futbol liginin vegan sporcuları, hayvan hakları hareketinin görünürlüğünü arttırmanın, sürdürülen diğer mücadeler açısından son derece önemli olduğuna dikkat çekecek.

Karşı Lig, dört yıldır endüstriyel futbola alternatif bir lig olma yolunda top koşturuyor.Topluluğun konuya dair basın bülteni ve açıklaması

Karşı Lig 4. Hafta konsepti: “Hayvanların Hakları Vardır!”

Her yıl tüm dünyada Kasım ayının başında organize edilen Dünya Vegan Günü kapsamında yapılacak etkinliklere Karşı Lig de katılıyor. Ligin 4. haftasında konsept “Hayvanların Hakları Vardır” olarak belirlendi.

5 Kasım günü Kalamış’ta dövizlerle, pankartlarla ve tüm renkleriyle “Hayvanların Hakları Vardır!” demek için sahadayız, bir aradayız! Diyen Karşı Lig saat 16.00’da basın açıklaması yapıyor.

4 yıldır endüstriyel futbola alternatif bir lig olma yolunda top koşturan Karşı Lig, bu yıl manifestosuna Türcülüğe karşı olma ilkesini de ekledi. Karşı Lig, paylaştığımız dünyadaki her şeye insan merkezli bakılmasının adil olmadığını ve türcü yaklaşımlara karşı çıkmanın birçok ayrımcılığa karşı olmanın gerektirdiği bir tavır olduğunu savunuyor, hayvanlara uygulanan politikalara karşı farkındalık yaratma gayesi ile bu adımı atarak türcülüğe karşı mücadelenin bir parçası olduğunu belirtiyor.

Bu yıl, “Bütün Renklerimizle Bir Aradayız, Futbolda Cinsiyetçiliğe Son ” diyerek açılış yapan Karşı Lig, türlerin birbiri üzerine kurmuş olduğu hiyerarşinin ve insanın bu hiyerarşiyi kabul eden yaklaşımlarının sorgulanması gerektiğini düşünüyor. Bazı türlerin daha önemli olduğu, bazılarının ise varoluş sebebinin insan ihtiyaçlarının karşılanması olduğu algısını tehlikeli buluyor.

Karşı Lig, “tribünlerde, sahalarda ve hayatın her alanında türcü yaklaşımlara, küfürlere son!” diyerek bu uğurda çaba harcayan her çıkışı destekliyor. Futbol dilinin değişmesini ve kullanılan türcü kavramlardan vazgeçilmesini öneriyor. Öküz gibi kuvvetli, it gibi koşan, ayı gibi güçlü, maymun gibi türcü bakış açısıyla söylenen sözlere son vermeyi anlamlı buluyor.

Karşı Lig’de futbol oynayan vegan ve vejetaryenler: ” Hayvanların yaşama , beslenme, kendi türünü devam ettirme hakları vardır ve bu haklar gasp edilemez. Duygulara sahip, bizim gibi hissedebilen, oynayan, üzülen, sevinen, acı çeken türlerin haklarına sahip çıkmak ve bu hakları savunmak gerekmektedir. Öncelikle hayvanların, başkalarına kaynak teşkil etmeme ve insana mülk olmama hakları vardır.

Bütün hayvanlar yaşam önünde eşit doğarlar ve var olma, saygı görme hakkına sahiptirler. Hiçbir hayvana kötü ve zalimce davranılamaz. İnsan, diğer hayvanları yok edemez, sömüremez.

Türcülüğe karşı olmamız tüm ayrımcılıklara karşı olmamızı gerektirdiğinden hayvan hakları hareketinin toplumsal hayat içinde görünürlüğünü arttırmak halihazırda sürdürmekte olduğumuz diğer mücadeleler açısından son derece önemlidir. diyor.

Karşı Lig, daha önce vegan beslenme talebi karşılanmadığı için açlık grevine başlamış Osman Evcan ile ilgili basın açıklaması yapmış, vegan tutsak Evcan’ın sesinin duyurulması için kamuoyu oluşturmaya çalışmış, Kısırkaya toplama kampına itiraz etmiştir. Sokak hayvanlarının kışın donmamaları, yazın susuz kalmamaları için duyarlılık göstermişti.

Hayatın her alanında, futbolda, sahalarda, sokakta hayvanlara yönelik ayrımcılık ve şiddet içeren davranışlara, söylemlere karşı sessiz kalmak istemeyen herkes, sözlerini, görsellerini, afişlerini, sloganlarını ve hashtaglerini sosyal medyadan duyurarak destek olabilir.

HAYVANLARIN HAKLARI VARDIR!

İnsan ve hayvan arasındaki eşitsiz ve etik olmayan ilişkinin süregitmesi neredeyse kanıksanmış bir durum. İnsan dışı hayvanlara yaklaşımımız ve davranışımızın sorgulanması çok önemli bir konu haline gelmiş bulunuyor. İnsanın kendine ayna tutmasının tam zamanı!

Diğer canlıların yaşam alanını işgal ediyor, onları deneylerde kullanıyor, etleri ve kürkleri için yetiştirip öldürüyor, petshoplarda satıyor, ticaret konusu yapıyor, eğlence alanında kullanıyoruz. Hayvanat bahçeleri yapıyor, mezbahalar açıyoruz. Hayvanlara olmadık sıkıntılar yaşatıyor, kıyımlara tabi tutuyor, esir alıyor, esaret altında yaşatıyoruz. Etinden, sütünden, yumurtasından, derisinden, yününden, balında faydalanıyor, yük ve taşıma aracı olarak kullanıyor, kötü muameleye maruz kalmalarına zemin hazırlıyoruz.

Bu duruma, hayvanları istediğimiz gibi kullanmanın yarattığı kötülüğün ötesinde, insanların altına girmiş olduğu ağır bir maliyet de diyebiliriz. Şiddetten ve kan kokusundan başı dönmenin maliyeti bu. Gezegendeki her şeyin hoyratça denetim altına alınması ve sorgusuz sualsiz her şeyden en iyi şekilde faydalanma kültürünün normal kabul edilmesi, açgözlülükle kaynakların insafsızca kullanılması, ekolojik dengedeki yarıkların açılması giderek evrensel problemler haline geliyor. Türümüzün saldırgan halleri, diğer canlılara saygı duymaması, insanlar arasındaki eşitsizliğin ve şiddetin de normalleşmesine yol açıyor. Birbirimize karşı uyguladığımız şiddet, hayvanlara karşı uyguladığımız şiddetle yakından ilişkili. Hayvanların köle gibi kullanılması bizim kölelik zincirlerimizi de pekiştiren cinsten.

Hayvan kullanımının en yalın gerekçeleri; “tatlarının iyi olması”, hayvansal gıda yemeye alışkın olmamız ve kolay ulaşılmalarıdır. Gerçekten de hayvan kullanımımızın %99’u bariz biçimde keyfîdir. Oysaki normal bir düşünme bize hayvanların yaşama hakkı dahil olmak üzere pek çok hakkının varlığını düşündürtür. Bizim gibi hissedebilen, acı çekebilen türlerin varlıklarının devam etmesi önemlidir. Duygulara sahip olan, oynayan, üzülen, sevinen, karakteri olan varlıkların haklarına sahip çıkılması ve temel haklarının savunulması gerekmektedir. Hayvanların yaşama, beslenme, kendi türünü devam ettirme hakları vardır ve bu hak gasp edilemez.

Öncelikle hayvanların, başkalarına kaynak teşkil etmeme ve insana mülk olmama hakları vardır.

Elbette ki hayvanları kendi menfaatlerimiz için kullanırken geliştirdiğimiz argümanların çoğunun sorgulanması gerekmektedir. Doğanın insanlara sunduğu müthiş zenginliğin ve çeşitliliğin içinde hayvanları sömürmeden sağlıklı bireyler olamayacağımız düşüncesi, içine doğduğumuz toplumun normlarına boyun eğmekten başka bir şey değildir. Sömürüsüz, sağlıklı, adil bir yaşam mümkündür. Çoğumuz hayvan sömürüsünü yanlış bulmamıza rağmen yaşamımızı dönüştürecek adımları atmakta zorlanırız. Ancak hayvanların adeta bizim ihtiyaçlarımızı gidermek için yaratıldığı efsanesini sorgulamamız ve düşünce dünyamızı değiştirerek hayatımıza yeni pratikler katmaya çalışmamız öncelikli olarak atılması gereken zaruri adımlardır.

Bütün hayvanlar yaşam önünde eşit doğarlar ve var olma, saygı görme hakkına sahiptirler. Hiçbir hayvana kötü, acımasız ve zalimce davranılamaz. İnsan, diğer hayvanları yok edemez, sömüremez. Türcülüğe karşı olmamız tüm ayrımcılıklara karşı olmamızı gerektirdiğinden hayvan hakları hareketinin toplumsal hayat içinde görünürlüğünü arttırmak hâlihazırda sürdürmekte olduğumuz mücadeleler açısından son derece önemlidir.

Şiddetsiz ve ayrımsız bir dünya kurmanın mümkün olduğunu düşünen Karşı Lig, 4. hafta maçlarını hayvan özgürlüğüne adıyor.
#HayvanlarınHaklarıVardır
#TürcülüğeHayır
#HayvanŞiddetineSon
#DünyaVeganGünü

Son Güncelleme: 4 Kasım 2017   veganlik.org